X
Комплаенс служба

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – Мемлекетіміздің қауіпсіздігі үшін күрес!

        

        «Комплаенс қызметі кеңсесі»

 

 

 

 

Хабарласу үшін: 

Жұмыс орны : 4 қабат. 409 каб.

Жұмыс  т.:              (705268) внут. 1268

Ұялы  т.:                       +7 7015111091

Эл. почта: terkozha@mail.ru

Офицер комплаенс  – Тилепбердиев Е. А.

Конституционные права граждан Республики Казахстан
Антикоррупционная политика